Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської Районної Державної Адміністрації

Про відділ

Основними завданнями ВІДДІЛУ ОСВІТИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ є:

- участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності;

- забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

- створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти;

- створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей.

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ відповідно до покладених на нього завдань:

- здійснює керівництво і контролює діяльність керівників навчально-виховних закладів району;

- координує роботу навчально-виховних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку;

- аналізує стан освіти, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в районі, розробляє відповідні регіональні програми із зазначених питань, організовує і контролює виконання цих програм;

- прогнозує потребу району у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формує замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення між вищими навчальними закладами та загальноосвітніми школами договорів про підготовку педагогічних кадрів.