Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської Районної Державної Адміністрації

Оголошення про проведення конкурсу

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад працівників комунальної установи «Гусятинський районний інклюзивно-ресурсний центр» Гусятинської районної ради

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення проведення конкурсу на зайняття вакантних посад практичного психолога, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, вчителя-реабілітолога комунальної установи
«Гусятинський районний інклюзивно-ресурсний  центр»Гусятинської районної ради

 

Правові підстави проведення конкурсу: пункт 4,5  ст.20 розділу ІІ Закону України «Про освіту», п. 30 ч. 1 ст. 26  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року №545  «Про затвердження Положення  про інклюзивно-ресурсний центр», рішення Гусятинської районної ради від 15.07.2018 року №352 «Про створення комунальної установи Гусятинський районний інклюзивно-ресурсний  центр,  наказу комунальної установи «Гусятинський районний інклюзивно-ресурсний  центр» Гусятинської  районної  ради від 07.09.2018року №01-од  «Про  затвердження порядку проведення конкурсного  відбору на заміщення вакантної посади  працівників інклюзивно-ресурсного центру».


Найменування закладу: комунальна установа «Гусятинський районний інклюзивно-ресурсний центр» Гусятинської районної ради.

 

Юридичне та фактичне місце знаходження закладу: 48201, Тернопільська область, селище Гусятин,  вул. Незалежності,12.


Основні напрями його діяльності.   

Згідно статуту, затвердженого рішенням сесії Гусятинської районної ради від 15.05.2018 року №352.


Дата початку прийому документів для участі у конкурсі: 12.09.2018р.
Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:   01.10.2018р.


Адреса приймання документів для участі у конкурсі: 48201, Тернопільська область, смт. Гусятин, пр. Незалежності,12.

  
 Адреса електронної пошти для довідок:  rayvogus@ukr.net .

 

Перелік документів, що подаються претендентом на зайняття вакантної посади практичного психолога для участі в конкурсі:
1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1 порядку проведення конкурсу на посади  працівників районного інклюзивно-ресурсного центру з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

3)автобіографія або  резюме (за вибором учасника конкурсу);
4) заповнена особова картка;

5) копія  документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

6) інформацію про досвід роботи на педагогічних посадах за спеціальністю   «Психологія» ;

7) медична  довідка про стан здоров’я, щодо за формою, затвердженою  МОЗ, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я ;

8) копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох  років на момент їх подання;

9) Інші документи на розгляд заявника.

 

Перелік документів, що подаються претендентом на зайняття вакантної посади вчителя-дефектолога для участі в конкурсі:
1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1 порядку проведення конкурсу на посади  працівників районного інклюзивно-ресурсного центру з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

3)автобіографія або  резюме (за вибором учасника конкурсу);
4) заповнена особова картка;

5) копія  документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

6) інформацію про досвід роботи на педагогічних посадах за спеціальністю  «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія»; 

7) медична  довідка про стан здоров’я, щодо за формою, затвердженою  МОЗ, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я ;

8) копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох  років на момент їх подання;

9) Інші документи на розгляд заявника.

 

Перелік документів, що подаються претендентом на зайняття вакантної посади вчителя-логопеда для участі в конкурсі:

1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1 порядку проведення конкурсу на посади  працівників районного інклюзивно-ресурсного центру з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

3)автобіографія або резюме (за вибором учасника конкурсу);
4) заповнена особова картка;

5) копія  документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

6) інформацію про досвід роботи на педагогічних посадах за спеціальністю  «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта»; 

7) медична  довідка про стан здоров’я, щодо за формою, затвердженою  МОЗ, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я ;

8) копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох  років на момент їх подання;

9) Інші документи на розгляд заявника.

 

Перелік документів, що подаються претендентом на зайняття вакантної посади вчителя-реабілітолога  для участі в конкурсі:

1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1 порядку проведення конкурсу на посади  працівників районного інклюзивно-ресурсного центру з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

3)автобіографія або  резюме (за вибором учасника конкурсу);
4) заповнена особова картка;

5) копія  документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

6) інформацію про досвід роботи на педагогічних посадах за спеціальністю     

 « Вчитель-реабілітолог»;

7) медична  довідка про стан здоров’я, щодо за формою, затвердженою  МОЗ, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я ;

8) копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох  років на момент їх подання;

9) Інші документи на розгляд заявника.

 

Стаж роботи за спеціальністю: не менше 3 років.

Документи подаються  особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що становить 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу

     Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 - перевірки на знання законодавства України, зокрема законів  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про  інклюзивно-ресурсний  центр,Положення про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, інших нормативно-правових актів у сфері  загальної середньої освіти, а також  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування сфері  загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року,схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14  грудня 2016 року №988-р.;

 

-перевірки професійних  компетентностей відбувається шляхом письмового  вирішення  ситуаційного завдання;

 

-співбесіда кандидатів на посаду працівників інклюзивно-ресурсного   центру із членами конкурсної комісії.

 

Умови оплати праці працівників установи згідно штатного розпису.
 

Дата проведення конкурсу: 03.10.2018 року – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів;

04.10.2018 року – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

 

Про час проведення засідань претендентів буде повідомлено додатково.
 

Місце проведення конкурсу: Тернопільська область, селище Гусятин, вул.Незалежності, 12.« повернутися до списку новин