Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської Районної Державної Адміністрації

Районний семінар вчителів біології і хімії

12 листопада 2019 року відбувся районний семінар вчителів біології і хімії на тему «Методичні аспекти реалізації наскрізних змістовних ліній при вивченні біології та хімії у закладах середньої освіти»

 

 

 

 

Сучасні уроки біології й хімії – це уроки життя, на яких формуються компетентності, національна свідомість, ціннісне ставлення до того, що відбувається навколо. У пам’яті лишається те, що має емоційне позначення. Саме наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності. З огляду актуальності вищесказаного, темою районного семінару вчителів біології й хімії було «Методичні аспекти реалізації наскрізних змістовних ліній при вивченні біології та хімії у закладах середньої освіти», який відбувся 12 листопада 2019 року на базі Гусятинського ЦДЮТ.

Методист Гусятинського райметодкабінету Ірина Янюк ознайомила  присутніх з планом роботи, у ході презентації «Методичні аспекти реалізації накрізних змістових ліній під час викладання біології й хімії»  наголосила на актуальності та інноваційності теми.

Удосконалення загальної середньої освіти спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, його інтелекту, вміння самостійно оволодівати новими знаннями. Хімія –  дослідницька наука, яка вимагає точних знань. Треба розуміти, як складати формули чи писати рівняння хімічних реакцій, досліджувати властивості речовин і розв’язувати задачі.

Вчителі НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2-ДНЗ» м.Хоростків на високому професійному рівні презентували свій досвід роботи,  зокрема, Ворона Галина Юріївна розкрила тему «Практика впровадження наскрізних змістовних ліній при вивченні хімії», а Максимчук Надія Ігорівна – «Формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учнів у процесі реалізації наскрізних змістовних ліній на уроках біології й екології».

Досвідом організації роботи з обдарованими і творчими школярами в процесі вивчення хімії поділилася вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці  Олександра Боднар. Зокрема, вона зупинилася на питаннях   розвитку інтелектуальних здібностей учнів на уроках хімії в процесі модульно-розвивального навчання і формування навиків дослідницької роботи в галузі хімії та підготовки школярів до участі у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників  «Кристали» імені Євгена Гладишевського, який проводить Національний центр «Мала академія наук України» спільно зі Львівським національним університетом імені Івана Франка та Львівською обласною Малою академією наук учнівської молоді.

Новий етап у розвитку шкільної освіти пов’язаний з упровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу. Це вимагає певного підвищення професійної майстерності вчителя, доозброєння його новими знаннями, сучасними компетенціями, методами і технологіями, які б дозволили йому пере­будувати навчально-виховний процес відповідно до нових вимог і підходів.

Світ науки і техніки активно розвивається, з кожним днем потік інформації зростає. Отже, зростає і обсяг навчального матеріалу, який учень має засвоїти. Тому завдання педагога – максимально оптимізувати і структурувати новий матеріал, зробити його наочним і зрозумілим. Ці уміння показала вчитель біології ЗОШ І-ІІ ст. с.Целіїв Валентина Яра, адже переконана, що саме завдяки використанню ментальних карт вчителем можна вирішувати такі питання. Це схеми, які наочно подають різні завдання, тези, взаємопов’язані та об’єднані якоюсь спільною ідеєю, зручний інструмент для відображення процесу мислення і структуризації інформації у візуальній формі. Ментальні карти можна застосовувати у різних сферах розумової діяльності, зокрема для підготовки планів, творчих проектів, різноманітних тренінгів. Учителька, детально пояснюючи теоретичний матеріал, представила також і приклади створених ментальних карт та їх практичне застосування під час уроків біології.

Хімія як природнича наука є частиною духовної і матеріальної культури людства, а хімічна освіта – невід’ємною складовою загальної культури особистості, яка живе, навчається, працює, творить в умовах використання високих технологій і новітніх матеріалів, протистоїть екологічним ризикам, зазнає різноманітних зовнішніх впливів. Хімічні знання, здобуті учнями в основній школі, створюють підґрунтя реалістичного ставлення довкілля, в якому значне місце посідає взаємодія людини і речовини, сприяють розкриттю таємниць живого через пізнання процесів життєдіяльності організмів на молекулярному рівні.

Ефективність засвоєння знань можна підвищити завдяки застосуванню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Вони сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їхньої самостійності в опануванні знань, формуванню ключових компетентностей, посиленню позитивної мотивації навчання. Засоби на електронних носіях дають змогу унаочнити навчальний зміст, зокрема той, що стосується внутрішньої будови речовин чи хімічних процесів, недоступних для спостереження в умовах шкільної лабораторії.  Саме досвідом  використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії поділився Анатолій Марцінковський, вчитель ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Гусятин. Він ознайомив колег з адресами сайтів і онлайн-програмам,  які використовує у процесі навчання, а також з власним блогом, сучасною навчально-матеріальною базою кабінету хімії.

У своєму виступі Анатолій Емануїлович проаналізував особливості розвитку, проблеми  і тенденції природничої освіти в Україні та за кордоном.

Підсумком зустрічі стало обговорення побаченого впродовж всієї роботи семінару, обмін думками та досвідом роботи, вироблення методичних рекомендацій з даної теми.« повернутися до списку новин