Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської Районної Державної Адміністрації

СЕРТИФІКАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ 2021: ЕТАПИ, ТЕРМІНИ, АЛГОРИТМ ДІЙ

Про сертифікацію педагогічних працівників

 

 

 

 

 

 

 

СЕРТИФІКАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ 2021: ЕТАПИ, ТЕРМІНИ, АЛГОРИТМ ДІЙ

Відповідно до «Положення про сертифікацію педагогічних працівників», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1190 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1094), Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.12.2020р. № 1522 «Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2021 році» сертифікація передбачає виконання учасником у встановлені терміни ряду послідовних дій:

1??Підготовка до реєстрації

?До початку реєстрації

????Ознайомитися з Положенням про сертифікацію педагогічних працівників https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-2018-%D0%BF#Text

????Взяти в закладі освіти, у якому працює педагогічний працівник, довідку встановленої форми (зразок розміщено на сайті УЦОЯО за посиланням: http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/01/Dovidka-iz-zakladu-osvity.pdf

????Підготувати необхідні документи (копії паспорта, ідентифікаційного коду, або документа, що його замінює)

2??Реєстрація учасників для проходження сертифікації

?18-31 січня 2021 року

????Реєстрація здійснюється за допомогою спеціального сервісу на сайті УЦОЯО (рубрика «Сертифікація педагогічних працівників (незалежне тестування)» http://testportal.gov.ua/sertifikaciya-pedagogichnix.../ та передбачає:

— створення реєстраційної картки-заяви учасника;

— подання до відповідного регіонального центру ОЯО (для учасників з Тернопільської області — до Івано-Франківського РЦОЯО) комплекту реєстраційних документів:

1) оформлена реєстраційна картка (із власноруч написаною заявою);

2) копії паспорта, ідентифікаційного коду, або документів, що їх замінюють;

3) довідка із ЗО.

??За умови успішної реєстрації, учасник отримає від регіонального центру повідомлення з логіном та пін-кодом доступу до кабінету учасника сертифікації на сайті УЦОЯО (рекомендованим поштовим відправленням).

3??Незалежне тестування

?27 лютого 2021 року

????Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та регіональні центри проводять оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації шляхом тестування (із застосуванням формату зовнішнього незалежного оцінювання). Програма тестування: http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/01/Nakaz_sertyfikatsiya_140119_33na-sajt.pdf

??Учасники сертифікації, які за підсумками проходження незалежного тестування набрали менше ніж 60 відсотків максимальної кількості тестових балів, вважаються такими, що не склали незалежне тестування та не допускаються до участі в наступному етапі сертифікації.

4??Самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності

?Терміни визначає Державна служба якості освіти України та оприлюднює їх протягом 1 роб. дня з моменту отримання інформації про учасників, які успішно пройшли тестування

????Учасник сертифікації створює та надсилає на адресу електронної пошти, визначену та оприлюднену ДСЯО заповнену анкету самооцінювання (форма та методика заповнення затверджується Державною службою якості освіти).

??У випадку неподання результатів самооцінювання або подання їх з недотриманням строку чи форми, визначених Державною службою якості освіти учасник сертифікації не допускається до подальшої участі в наступному етапі сертифікації.

5??Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації (експертне оцінювання професійних компетентностей)

????Державна служба якості освіти формує експертну групу з незалежних освітніх експертів (не менше 2-х осіб), яка за місцем роботи зареєстрованого учасника вивчає практичний досвід його роботи (відповідно до методики експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації).

????За результатами роботи експертна група заповнює форму експертного висновку із зазначенням кількості набраних учасником сертифікації балів за кожним із критеріїв оцінювання та їх загальної суми.

??Інформацію про приїзд експертів учасник сертифікації отримає на власну електронну пошту не раніше 5-ти та не пізніше 3-ьох днів до приїзду експертної групи.

6??Визначення результатів сертифікації та видача сертифікатів

?Грудень 2021 року

????Експертна комісія, до якої увійдуть представники ДСЯО та громадськості приймає рішення щодо результатів сертифікації шляхом установлення відповідності набраної учасником кількості балів із граничною кількістю балів (т. зв. «пороговий бал») за практичний досвід роботи учасників сертифікації.

??Сертифікат видається учасникам сертифікації, які за зазначеним показником набрали кількість балів, що дорівнює або перевищує граничну кількість балів.

????Нагадуємо, цьогорічна квота для Тернопільської області становить 65 осіб.

У 2020 році для проходження сертифікації від Тернопільської області подали заяви 48 осіб, успішно завершили – 26 осіб.

????Зауважимо, що відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників учителі беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі.

 

Джерело: Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області« повернутися до списку новин