Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської Районної Державної Адміністрації

Дошкільна освіта

Головним пріоритетом державної політики є забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку за рахунок створення необхідних умов функціонування і розвитку мережі закладів дошкільної освіти (ЗДО).

Цей пріоритет визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік».  Адже у контексті старту Нової української школи актуалізується проблема наступності між дошкільною освітою та початковою школою, що вимагає узгодження нормативно-правового поля, уведення у дошкільне навчання основних засад НУШ, зокрема компетентнісного принципу, узгодження програм дошкільного і шкільного навчання, забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти. Бо очікування суспільства сьогодні насамперед пов'язані з формуванням життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини. Починати це робити слід із дошкільного дитинства, оскільки саме в цей віковий період закладається фундамент оптимістичного світобачення; формуються уявлення дитини про свої права та обов'язки, про себе як особистість.

 

 

Функціонує 17 закладів дошкільної освіти, з них 13 дитячих садків та 4 навчально-виховні комплекси, у яких виховуються і навчаються 260  дошкільнят (20 груп для дітей у віці 3 роки і старше).

Мережа дошкільних закладів району відповідає потребам населення. На 100 місцях в садках району виховується 98 дітей.

Щорічно зростає показник охоплення дітей від 3 до 6-ти років дошкільною освітою в районі.

На окрему увагу заслуговує група вихованців закладів дошкільної освіти п’ятирічного віку, оскільки новим Законом України «Про освіту» передбачено, що діти старшого дошкільного віку (тобто, з 5 років) обов’язково охоплюються дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти. У районі усі діти 5-річного віку охоплені дошкільною освітою.

 

 

Важливе відповідальне завдання здійснення всебічного розвитку дітей покладено на працівників дошкільних навчальних закладів. Здійснюється робота щодо поліпшення фахового рівня педагогічних працівників, забезпечення належного виконання ними функціональних обов’язків. Всього у районі працює 26 педагогічних працівників, з них 35% мають середню спеціальну освіту, 60% - вищу освіту, 5% працівників -  навчаються у вищих навчальних закладах.

 

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Гусятинської райдержадміністрації створює оптимальні умови для якісного, професійного зростання педагогів, управлінських  кадрів з дошкільної освіти району в курсовий та міжкурсовий період. Підвищення кваліфікації педагоги дошкільних закладів проводить Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної освіти.

 

Ключовим пріоритетом в освітній діяльності дошкільних навчальних закладів району для забезпечення сталого, інноваційного їх розвитку у 2019/2020 році є спрямування зусиль на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично та оптимістично налаштованої особистості з перших років і до вступу в школу.

 

Особливості роботи дошкільних навчальних закладів визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти, із врахуванням особливостей регіону, закладу, освітніх інтересів, запитів дітей, побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

 

Протягом року вся методична робота з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів району спрямовується на виконання основних нормативних документів, які визначають концептуально нові напрямки освітньо-виховної роботи. 3 метою осмислення специфіки змісту й глибини сприйняття педагогами Базової програми, визначення обґрунтованих шляхів практичного її впровадження, в районі здійснюються різні форми випереджального навчання педагогів. Тому, заклади району, кожен зокрема, розробляють свою, у довільній формі концепцію, враховуючи такі компоненти як перехід від педагогіки вимог до педагогіки стосунків, розвиток творчих здібностей, проблемно-пошукова діяльність, інтерактивні технології, диференційовані форми організації освітнього процесу, чітке визначення позиції вихователя та дитини, на принципах взаємності, партнерства, успішності кожного в спільній справі.