Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської Районної Державної Адміністрації

Дошкільна освіта

Очікування суспільства сьогодні насамперед пов'язані з формуванням життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини. Починати це робити слід із дошкільного дитинства, оскільки саме в цей віковий період закладається фундамент оптимістичного світобачення; формуються уявлення дитини про свої права та обов'язки, про себе як особистість.

 

 

Функціонування сучасної системи дошкільної освіти ґрунтується на основних положеннях Конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту, «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про охорону дитинства», Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти, інших чинних нормативно-правових актів.

 

У 2017/2018 навчальному році у районі функціонує 31 дошкільний навчальний заклад, з них 3 ясла-садки, 24 дитячі садки, 4 навчально-виховні комплекси. Відповідно  функціонує 63 групи, з них 3 групи для дітей раннього віку та 62 групи для дітей у віці 3 роки і старше, у яких виховується  і навчається 1083 дошкільнят.

 

Мережа дошкільних закладів району відповідає потребам населення. На 100 місцях в садках району виховується  98 дітей.

 

Щорічно зростає показник охоплення дітей від 3 до 6-ти років дошкільною освітою  в районі, у 2017/2018  навчальному році – 88,6% дітей охоплені дошкільною освітою. Усі діти 5-річного віку охоплені дошкільною освітою.

 

 

Важливе відповідальне завдання здійснення всебічного розвитку дітей покладено на працівників дошкільних навчальних закладів. Здійснюється робота щодо поліпшення фахового рівня педагогічних працівників, забезпечення належного виконання ними функціональних обов’язків. Всього у районі працює 128 педагогічних працівників, з них 35% мають середню спеціальну освіту, 60% - вищу освіту, 5% працівників -  навчаються у вищих навчальних закладах.

 

Відділ освіти Гусятинської райдержадміністрації створює оптимальні умови для якісного, професійного зростання педагогів, управлінських  кадрів з дошкільної освіти району в курсовий та міжкурсовий період. Підвищення кваліфікації педагоги дошкільних закладів проводить Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної освіти.

 

Ключовим пріоритетом в освітній діяльності дошкільних навчальних закладів району для забезпечення сталого, інноваційного їх розвитку у 2017/2018 році є спрямування зусиль на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично та оптимістично налаштованої особистості з перших років і до вступу в школу.

 

Особливості роботи дошкільних навчальних закладів визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти, із врахуванням особливостей регіону, закладу, освітніх інтересів, запитів дітей, побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

 

Протягом року вся методична робота з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів району спрямовується на виконання основних нормативних документів, які визначають концептуально нові напрямки освітньо-виховної роботи. 3 метою осмислення специфіки змісту й глибини сприйняття педагогами Базової програми, визначення обґрунтованих шляхів практичного її впровадження, в районі здійснюються різні форми випереджального навчання педагогів. Тому, заклади району, кожен зокрема, розробляють свою, у довільній формі концепцію, враховуючи такі компоненти як перехід від педагогіки вимог до педагогіки стосунків, розвиток творчих здібностей, проблемно-пошукова діяльність, інтерактивні технології, диференційовані форми організації освітнього процесу, чітке визначення позиції вихователя та дитини, на принципах взаємності, партнерства, успішності кожного в спільній справі.